مشاوران ارشد

مرکز مشاوره صدرا

 • همه تخصص‌ها
 • اختلالات
 • ازدواج
 • خانواده
 • روانشناسی بالینی
 • شغلی و تحصیلی
 • کودک و نوجوان
همه تخصص‌ها
 • همه تخصص‌ها
 • اختلالات
 • ازدواج
 • خانواده
 • روانشناسی بالینی
 • شغلی و تحصیلی
 • کودک و نوجوان

دکتر محمدعلی جمشیدی

متخصص ازدواج ، خانواده و اختلالات

دکتر معصومه نوربخش

متخصص مشاوره تحصیلی ، کودک و نوجوان

دکتر جعفر جدیری

متخصص ازدواج ، خانواده و اختلالات

دکتر محبوبه داستانی

متخصص خانواده و اختلالات

استاد احمد ترابی

متخصص روانشناس بالینی

استاد مهدی اژدری

متخصص ازدواج ، خانواده و اختلالات

دکتر فرزانه احمدی

متخصص خانواده ، کودک و نوجوان

دکتر حدیث حسین زاده

متخصص ازدواج ، خانواده و اختلالات

استاد علی زهیری

متخصص خانواده ، اعتیاد و اختلالات

دکتر ترابی

متخصص خانواده و اختلالات

دکتر مبین صالحی

متخصص اختلالات ، کودک و نوجوان

دکتر امامی راد

مشاور

فهرست