رزومه مدیر مرکز مشاوره صدرا


folder_openمقالات

عضوفعال نظام روانشناسی

فوق لیسانس روانشناسی بالینی

دکتری روانشناسی سلامت

دانش آموخته حوزه علمیه (سطح ۴)

مدیر و مسئول فنی مرکز مشاوره صدرا

۱۰ سال سابقه مشاوره و درمان

۲ سال مشاوره مرکزمشاوره بلاغ

۴ سال مشاوره دانشگاه تهران

۳ سال مشاوره درمرکز مشاوره صدوق

۲ سال مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

۱ سال مشاوره دانشگاه امام صادق(ع)

۴ سال سابقه مشاوره در مشاوره امام خمینی (ره)

۵ سال سابقه مشاوره در زندان ها

همکاری علمی نهاد دانشگاه

تدریس در دانشگاه معارف مقطع کارشناسی ارشد

همکار علمی طرح چهره به چهره

همکار علمی طرح ملی نسیم رحمت

همکار علمی طرح ملی مطلع مهر

برگزاری بیش از سیصد همایش در کل کشور

برگزاری کارگاه اصلاح و تغییر رفتار(بهزیستی کل کشور)

برگرازی کارگاه تحکیم خانواده (بهزیستی کل کشور)

برگزاری کارگاه تربیت مربی مهارتهای زندگی

برگزاری دوره های آموزشی استانداری قم

برگزاری کارگاه تربیت مربی مهارتهای زندگی

برگزلری کارگاه تربیت مربی آموزش خانواده

تدریس در حوزه و دانشگاه

مدرس دانشگاه شهید بهشتی

مدرس موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت

مدرس دانشگاه امام رضا (ع)

مدرس مرکز تخصصی مشاوره اسلامی امام خمینی (ره)

مدرس کارشناسی ارشد تخصصی تبلیغ

مدرس کارشناسی ارشد تخصصی مشاوره

مدرس مدرسه معصومیه

و….


مطالب مرتبط

فهرست